Ventilatiesystemen

Het autogebruik neemt nog steeds toe. Nederland telt meer dan 7 miljoen personenauto’s. Daar komen nog eens ruim 1 miljoen bestelwagens bij. Het merendeel hiervan is dagelijks op de weg. Voor een goede bereikbaarheid worden steeds meer winkelcentra, kantoren, openbare gebouwen, ziekenhuizen en appartementencomplexen voorzien van parkeergarages.

In de NEN 2443 wordt gesproken over twee typen parkeergarages te weten:

  • Natuurlijk geventileerde parkeergarages
  • Mechanisch geventileerde parkeergarages

Indien niet voldaan kan worden aan de uitgangspunten uit de NEN 2443 voor natuurlijke ventilatie, dient deze te mechanisch te worden geventileerd.

Mechanisch geventileerde parkeergarages
Er dient conform het bouwbesluit en de NEN 2443 geventileerd te worden voor dagelijkse vervuiling. Indien de parkeergarage een oppervlakte heeft welke groter is dan 1.000 m², dient er gelijkwaardigheid aangetoond te worden. Dit kan door middel van brandventilatie aangetoond worden. Er zijn verschillende gelijkwaardigheden voor brandventilatie:

  • Praktijkrichtlijn van het LNB - 10 voudige ventilatie
  • NEN 6098 - rook en warmteafvoer of zicht op de brand (ter ondersteuning van repressie)
Neem contact op!

Vragen? Wij helpen u graag!

Heeft u vragen over de diensten of producten van HC PS? Neem vrijblijvend contact met ons op!