Ventilatieprincipes - Tunnelventilatie

Invloed lucht toe- en afvoer
De verschillen van lucht toe- en luchtafvoer zijn zeker bij een ventilatiesysteem “zicht op de brand” van grote invloed. HC PS heeft speciale berekeningstools om de invloeden hiervan te minimaliseren.

Tunnelventilatie
De techniek van parkeergarageventilatie vindt zijn oorsprong in tunnelventilatie. Bij tunnelventilatie zijn ruwweg 2 verschillende ventilatieprincipes.

Dwarsventilatie

Enkele feiten van dwarsventilatie

  • Goede opmenging van dagelijkse vervuiling met verse lucht
  • Vervuilde lucht is relatief kort aanwezig, wordt relatief snel afgevoerd
  • Bij brand, verrookt de gehele tunnelbuis
  • Hoog energieverbruik

Dit type ventilatie wordt sinds de desastreuze brand in de Velsertunnel van 1978 in Nederland niet meer toegepast.

Langsventilatie
Na de brand in de Velsertunnel is langsventilatie toegepast.

Enkele feiten van langsventilatie

  • Goede opmenging van dagelijkse vervuiling met verse lucht
  • Vervuilde lucht is relatief langer aanwezig, wordt relatief langzaam afgevoerd
  • Bij brand, blijft alle rook achter de brand (alle auto’s die stilstaan voor de brand zijn dus rookvrij)
  • Laag energieverbruik


Bij de vertaling van tunnelventilatie naar parkeergarageventilatie, kan grofweg het volgende gezegd worden: Dwarsventilatie komt overeen met ventilatie conform de praktijkrichtlijn (alleen tbv nacontrole) en langsventilatie komt overeen met “Zicht op de brand” ventilatie.