Trappenhuis ventilatie

In Nederland worden steeds meer hoge gebouwen gebouwd. Bij dit gebouwtype is de vluchtweg in geval van een calamiteit lang en daardoor meer risicovol. Wanneer in een hoog gebouw een calamiteit ontstaat (brand), is het van groot belang dat deze tot het betreffende compartiment (woning of kantoor) beperkt blijft én dat de rook zich niet in het trappenhuis verspreidt, aangezien dit het vluchten namelijk ernstig kan bemoeilijken.

Doel

Het doel van een trappenhuis overdrukinstalltie is het rookvrijhouden van de vluchtwegen. Een brandmeldinstallatie detecteert de brand op een verdieping en stuurt vervolgens het overdruksysteem aan. Dit systeem zorgt voor de aanvoer van verse lucht en creëert daarnaast drukverschillen, waardoor de rook op de verdieping van de brand blijft en niet het trappenhuis in zal gaan.

Het systeem reageert zeer snel op de steeds wisselende omstandigheden tijdens de calamiteit. Doordat de gebruikers het pand ontvluchten, gaan niet alleen de deuren van de woningen/kantoren naar de trappenhuizen steeds open en dicht, maar geldt dit ook voor de nooddeuren op de begane grond. Hierdoor verandert de druk steeds. De extra snel reagerende en sturende controle-apparatuur van de ventilatoren zorgt ervoor dat de noodzakelijke druk en de luchtsnelheid steeds gehandhaafd blijft.

Door onze kennis van verschillende producten en daarnaast onze samenwerkingen met diverse leveranciers, is HC TS in staat om meerdere, innovatieve oplossingen te leveren. Het resultaat is een gekwalificeerd ontworpen en gecertificeerde trappenhuis overdrukinstallatie, dat op de juiste wijze is geïnstalleerd, in bedrijf gesteld en getest. Door het systeem na oplevering te laten onderhouden door onze eigen serviceafdeling, kunt u vertrouwen op een veilige vluchtweg in het geval van een calamiteit.

WANNEER

Een overdrukinstalltie is vereist in de volgende gevallen:

  •  Gebouwen hoger dan 70 meter
  •  Gebouwen dieper dan 8 meter
  • Gebouwen tussen de 20 en 70 meter zonder rooksluis
  • Gebouwen waarbij de vluchtroutes niet conform het bouwbesluit zijn

Een trappenhuis overdruk installatie is en een gelijkwaardige oplossing.

CRITERIA

Een trappenhuis overdrukinstallatie kent twee criteria, namelijk:

Druk criterium
Indien alle deuren zijn gesloten, dient er over alle kieren en naden een drukverschil gehandhaafd te worden tussen het trappenhuis en het rookcompartiment.

Luchtsnelheid criterium
Wanneer er op de laag waar brand heerst een deur is geopend tussen het trappenhuis en het rookcompartiment, dient er een minimale luchtsnelheid gehandhaafd te worden.

SOORTEN SYSTEMEN

In de basis zijn er twee soorten overdruksystemen, te weten:

Een passief overdruk systeem
Dit is een systeem zonder (druk)sensoren, het werkt met een gecertificeerde drukontlastklep. Dit systeem is eenvoudig en doeltreffend van opzet en kan worden gecombineerd met natuurlijke ventilatie.

Een actief overdruksysteem
Dit is een systeem waarbij de besturing plaatsvindt op basis van metingen met (druk)sensoren. Het systeem past zich automatisch aan de steeds veranderende omstandigheden aan, heeft een groot regelbereik en een instelbare bandbreedte. Het is ook geschikt voor interne trappenhuizen met de mogelijkheid om de rooksluis op overdruk te zetten.