HC TS

HC TS is een werkmaatschappij van HC PS die zich heeft gespecialiseerd in het ontwerpen en installeren van overdruksystemen voor trappenhuizen en vluchtwegen in hoge gebouwen.

Het doel van een trappenhuis overdruksysteem is het rookvrij houden van vluchtwegen (trappenhuizen) in het geval van een brand. Door toevoer van verse lucht en/of afvoer van rook en warmte, kunnen de gebouwgebruikers via rookvrije vluchtwegen veilig het pand verlaten.

Bij een trappenhuis overdruksysteem worden drie disciplines samengevoegd tot één systeem, te weten brandveiligheid, luchtverdeeltechniek en regeltechniek. Door het trainen van eigen regeltechnisch personeel, het maken van diverse proefopstellingen én het in bedrijfstellen van diverse projecten, heeft HC TS in de afgelopen 10 jaar voldoende kennis in huis verzameld, om de systemen geheel door eigen personeel te laten ontwerpen, installeren en programmeren. Hierdoor treedt HC TS op als een volwaardige totaalleverancier van trappenhuis overdruksystemen.

Met de inzet van onze moderne technieken bieden we de markt veiligheidsinstallaties die volledig zijn geïntegreerd en de bedrijfszekerheid garanderen. Ons portfolio met succesvol opgeleverde installaties is hiervan het bewijs. Buiten de gestelde eisen voor het specifieke gebouw, denken we graag mee over de wensen van de klant met betrekking tot de werking, onderhoud en het architectonische ontwerp.

Onze kennis met betrekking tot brandveiligheid en veilig vluchten delen we graag met de markt. We functioneren daarom regelmatig als gesprekspartner bij vraagstukken over deze specifieke onderwerpen.

HC TS folder | Veilig vluchten onder druk
Trappenhuis op overdruk | HC TS

Trappenhuis op overdruk

Eenvoudig & Doeltreffend

Trappenhuis of voorportaal op overdruk?

Bij een continue stroom van vluchtende personen naar het trappenhuis, biedt een rooksluis te weinig bescherming tegen rook. In deze situatie kan men er ook voor kiezen op in plaats van het trappenhuis de rooksluis op overdruk te zetten. Het veiligheidsniveau van het trappenhuis wordt hiermee verhoogd.

Voorportaal op overdruk

Intelligent management & monitoring

Het systeem

De overdrukinstallatie is over het algemeen opgebouwd uit druksensoren die aangesloten worden op de regelkast met frequentieregelaars. De kleppen worden motorisch aangestuurd vanuit diezelfde regelkast. Dit systeem is volledig autonoom en alle onderdelen communiceren met hetzelfde protocol. Door toepassing van digitale technieken is het systeem zeer flexibel en volledig programmeerbaar.

Voorportaal op overdruk | HC TS

Regelsnelheid

In een overdruksysteem kunnen hoge drukverschillen optreden. De geselecteerde componenten dienen op deze drukverschillen te kunnen reageren. De snelheid waarmee dit gebeurt, heeft invloed op deze drukverschillen. Is de regelsnelheid te laag, dan kan dit leiden tot kortstondige hoge drukverschillen. Is de regelsnelheid te hoog, dan kan dit leiden tot het "pendelen" van de ventilator, waardoor de overdrukinstallatie instabiel wordt. HC TS heeft voor haar overdruksystemen de perfecte regelsnelheid uitgebalanceerd, om daarmee deze drukpieken op te kunnen vangen. 

HC TS heeft technologieën ontwikkeld waardoor de betrouwbaarheid, gebruiksvriendelijkheid en veiligheid worden verhoogd ten opzichte van conventionele systemen. Deze technologieën zorgen er ook voor dat het systeem beter beheersbaar is. Het regelsysteem voldoet daarbij aan de huidige stand van zaken met betrekking tot de geldende regelgeving en is volledig autonoom. 

De norm

In de NEN-EN 12101-6:2005 worden er systeemklassen gebruikt aan de hand van de gebouwfunctie (zie tabel hieronder). Systeemklassen A, C, D en E zijn bedoeld voor het veilig vluchten van aanwezige personen. Hierbij wordt, afhankelijk van de gebouwfunctie, gevarieerd met het aantal te verwachten, gelijktijdig openstaande deuren en de te handhaven drukverschillen. Systeemklasse B en F zijn bedoeld om de brandweer een beschermde aanvalsroute te bieden.

Referenties

Overdrukinstallaties worden ontworpen om personen die in het gebouw verblijven een veilige vluchtweg te bieden. HC TS heeft veel ervaring met het ontwerpen en leveren van overdrukinstallaties. Hieronder enkele referenties...

 • Lammermarkt in Leiden -20m
 • Markthal in Rotterdam 40m
 • Hotel Atlas Arena in Amsterdam 45m
 • Hilton Hotel Schiphol 50m
 • Eurojust in Den Haag 50m
 • Telecity in Amsterdam 70m
 • Monarch || in Den haag 72m
 • Westerlaantoren in Rotterdam 75m
 • BunkerToren in Eindhoven 100m
 • Terraced Tower in Rotterdam 110m
 • Y-Towers in Amsterdam 110m
 • Casanova in Rotterdam 110m
 • Ministerie van Justitie en veiligheid in Den Haag 146m
 • Ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties in Den Haag 146m
 • Zalmhaven in Rotterdam 212m
Referenties | HC TS

Service en Onderhoud voor:

 • VvE's (Verenigingen van Eigenaren)
 • Gemeentes
 • Installateurs
 • Woningbouwverenigingen
 • Vastgoedbeheerders
 • Vastgoedeigenaren
Neem contact op!

Vragen? We helpen u graag!

Heeft u vragen over de diensten of producten van HC TS? Neem vrijblijvend contact met ons op!