schacht-/druk- berekeningen

De af- of toevoerschacht dient de berekende luchthoeveelheid te verplaatsen. Het verplaatsen van deze grote luchthoeveelheden brengt weerstanden met zich mee die de ventilator moet kunnen overwinnen. Het is hierdoor van groot belang om vooraf juiste berekeningen te maken om te bepalen welke druk de ventilator moet kunnen overwinnen bij de optimale selectie van de ventilator.

Enkele onderdelen waar rekening mee gehouden dient te worden zijn:

  • Inlaatverlies
  • Ventilatorverlies
  • Wrijvingsverlies kanaal
  • Veranderingen in doorsnedes en vorm; Kanaal/Schacht
  • Bochten of richtingverandering
  • Kanaalvertakkingen
  • Verliezen van componenten (roosters, kleppen, etc.)
  • Uitlaatverlies

HC PS heeft gespecialiseerde mensen in dienst en zelf ontwikkelde computerprogrammatuur om een gedegen en betrouwbare drukverliesberekeningen te kunnen maken.

Neem contact op!

Vragen? Wij helpen u graag!

Heeft u vragen over de diensten of producten van HC PS? Neem vrijblijvend contact met ons op!