Oplevertesten

Na de installatie van het ventilatiesysteem moet de goede werking getoetst worden. In Nederland is het gebruikelijk om het systeem te toetsen met “koude rook”. De thermodynamische effecten zijn hierbij niet aanwezig waardoor “koude rook” een andere uitkomst kan geven dan een “echte autobrand”.

Daarnaast zijn er nog 3 mogelijke oplevertesten:

  • Kleine brandbak
  • Hot Smoke Test
  • Echte autobrand

Hot Smoke Test

Als alternatief op een full scale autobrand test, heeft HC PS in samenwerking met de brandweer en International Fire Consultants Ltd (IFC) de “HOT SMOKE” test ontwikkeld.

  • Brandvermogens van 0,6 MW tot en met 4 MW
  • Schone verbranding
  • Controle van CFD rapportages
  • Complete rapportage van de “HOT SMOKE TEST” inclusief temperatuur- en snelheidsmetingen
  • Inclusief (de)montage van beschermende maatregelen
  • Kosten nihil in vergelijking met een echte autobrand test

Deze test is speciaal ontwikkeld voor het testen van brandventilatiesystemen, omdat de brand- en thermodynamische effecten de luchtstroom in de parkeergarage aanzienlijk beïnvloeden. Een gecontroleerde brandbak met een vast vuuroppervlak wordt gebruikt om de brandhaard te simuleren. Een continue warmteafgifte wordt geproduceerd door de brandbakken. Door het aantal bakken te wijzigen, kunnen we de totale warmteafgiftesnelheid aanpassen. Bij gebruik van een alcoholhoudende brandplas worden geen giftige gassen geproduceerd. Het betonvlak boven het vuur en in de kritische temperatuurzone wordt beschermd door Promatect en temperatuursensoren. Omdat het alcoholvuur tijdens de test geen zichtbare rook produceert, wordt er ook een rookgenerator gebruikt. Door de locatie van de rookgenerator te veranderen, kunnen we de luchtstroomrichting op verschillende posities en hoogtes testen. Deze test levert resultaten op die nauwkeurig de werkelijke situatie weergeven.

Koude rook

De meest eenvoudige test is met behulp van koude rook. Op de meest kritische locatie wordt een rookmachine opgesteld. Deze zal gedurende een vooraf opgestelde tijd het gebied verroken. Vervolgens zal beoordeeld worden of het aanwezige ventilatiesysteem in staat is de rook voldoende, en binnen de gestelde tijd, af te voeren. Daarnaast kan met koude rook goed aangetoond worden of er dode ongeventileerde hoeken aanwezig zijn. Het nadeel van deze test is dat hiermee geen thermodynamische invloeden beoordeeld kunnen worden.

Kleine brandbak

Om thermodynamische invloeden (deels) mee te nemen kan de rookproef gecombineerd worden met een kleine brandbak.

De “hot smoke test” wordt geheel door HC PS uitgevoerd. Een registratie van een dergelijke test is te zien in de film hieronder:

Een test met een echte autobrand is te zien in de film hieronder: