Noodzaak van onderhoud

In parkeergarages vormt het parkeergarageventilatiesysteem het centrale veiligheidssysteem voor de dagelijkse ventilatie of als gelijkwaardigheidsoplossing bij een brandsituatie. Dit systeem wordt veelal aangestuurd door een gas- en/of branddetectiesysteem. Een brandsituatie doet zich hopelijk nooit voor, maar mocht dit wel gebeuren, dan wordt er van het brandventilatiesysteem verwacht dat het correct functioneert en blijft functioneren.

Om de juiste werking van de veiligheidssystemen te kunnen garanderen is preventief onderhoud en periodiek testen noodzakelijk. Hierbij niet alleen kijkend naar de functionaliteit van de installatie, maar ook naar de bouwkundige situatie en de organisatie. Door goed onderhoud zal, de installatie niet onnodig aangesproken worden met alle gevolgen van dien(onnodig geluid, onnodig energieverbruik, onnodige slijtage etc). Preventief onderhoud is dus niet alleen de best mogelijke optie in het kader van kostenbeheersing, continuïteit, veiligheid en efficiency. De eigenaar is tevens verantwoordelijk en aansprakelijk voor het op de wettelijk juiste wijze aantoonbaar onderhouden van veiligheidssystemen.

HC PS service draagt zorg voor het kwalitatief onderhouden en behouden van (brand)veilige parkeergarages en trappenhuizen in Nederland en België.