Geluid

NEN 2443:2000
Hoofdstuk 7.6 De navolgende maximale geluidproductieniveaus worden aanbevolen om aan te houden:

  • Natuurlijk geventileerde parkeergarage 70-75 dB(A)
  • Mechanisch geventileerde parkeergarage 70 dB(A)
  • Parkeergarage of naast woningen 65 dB(A)

7.6 Milieueisen
De geluidproductie van technische installaties moet, gemeten op de geluidbelaste gevel, tot een acceptabel niveau worden beperkt, De volgende grenswaarden worden gesteld:

  • Overdag max. 50 dB(A)
  • ‘s Avonds max. 45 dB(A)
  • ‘s Nachts max. 40 dB(A)
Neem contact op!

Vragen? Wij helpen u graag!

Heeft u vragen over de diensten of producten van HC PS? Neem vrijblijvend contact met ons op!