Besturingssystemen

Het besturingssysteem is het hart van elke parkeergarage ventilatie-installatie en wordt voor elk project specifiek ontworpen, geproduceerd en geprogrammeerd om aan alle specifieke eisen van de betreffende parkeergarage te voldoen.

De signalen (meetwaarden en alarmen) van alle CO/LPG detectoren, de branddetectie en input van eventuele andere parameters komen binnen in de centrale besturingskast. Op basis van voorgeprogrammeerde regelacties worden, afhankelijk van de gemeten waarden of het vastgestelde incident, toevoer- en retourventilatoren alsmede regelkleppen aangestuurd.

De aansturing is zodanig dat bij een te hoge CO/LPG concentratie er meer geventileerd zal worden om deze concentratie weer te verlagen. In geval van brand zal een alarm gegenereerd worden én worden de autoriteiten gealarmeerd.

Daarnaast wordt het ventilatiesysteem zo aangestuurd dat personen de garage snel en veilig kunnen verlaten en dat hulpdiensten (met zicht op de brand) snel en veilig kunnen starten met de bluswerkzaamheden.

De huidige technieken maken het mogelijk om systemen op afstand op de juiste werking te controleren. Tevens kunnen er in overleg met de gebruiker aanpassingen gedaan worden om een nog beter klimaat te creëren of een energiezuinige oplossing te verkrijgen. Het maken van koppelingen met andere installaties is ook mogelijk, we hebben hiervoor eigen engineers in huis.

Neem contact op!

Vragen? Wij helpen u graag!

Heeft u vragen over de diensten of producten van HC PS? Neem vrijblijvend contact met ons op!