OVER PARKEERGARAGE VENTILATIE

Een gekwalificeerd ontworpen en gecertificeerd parkeergarage ventilatiesysteem dat op de juiste wijze is geïnstalleerd, in bedrijf gesteld, getest én onderhouden wordt, garandeert de veiligheid van personen in deze garage, zowel tijdens regulier gebruik als tijdens een calamiteit. In dat laatste geval draagt het systeem eraan bij dat gebruikers de garage veilig kunnen verlaten en dat hulpdiensten de garage veilig en snel kunnen betreden, om -met zicht op de brand- tot de noodzakelijke actie over kunnen gaan.

Vandaag de dag bevatten voertuigen steeds meer (complexe) techniek en zijn daarmee in toenemende mate moeilijker te blussen. Wanneer een voertuig in een gesloten omgeving in brand raakt, zal dit veel rookontwikkeling en hitte tot gevolg hebben. Het branddetectiesysteem in een parkeergarage signaleert rook en hitte en stuurt het ventilatiesysteem zo aan, dat aanwezigen personen snel en veilig kunnen evacueren en de hulpdiensten goed zicht op de brand krijgen.

Het gasdetectiesysteem draagt daarnaast ook bij aan de veiligheid van de gebruikers van een parkeergarage. Bij het inrijden stoten voertuigen uitlaatgassen uit, waaronder CO (koolstofmonoxide), LPG en NOx (stikstof). Deze gassen zijn schadelijk voor mensen en moeten dus afgevoerd worden. Sensoren van het parkeergarage ventilatiesysteem detecteren deze schadelijke gassen en sturen ventilatoren aan om de lucht op te mengen en af te voeren.

Een parkeergarage ventilatiesysteem heeft dus één hoofddoel, namelijk het creëren van een veilige omgeving. Daarnaast heeft de installatie drie hoofdfuncties, te weten:

VENTILEREN

Voertuigen (met uitzondering van elektrische voertuigen) produceren schadelijke uitlaatgassen wanneer deze een parkeergarage inrijden. Als deze parkeergarage gesloten is, worden de schadelijke stoffen tijdelijk niet afgevoerd, waardoor ze een gevaar vormen voor de in de garage aanwezige personen.

Het systeem ventileert bij normaal gebruik (dus niet in het geval van een calamiteit) de parkeergarage en monitort continu de CO en LPG waarde. Wanneer deze de grenswaarde overstijgen, wordt er extra geventileerd om de schadelijke stoffen snel af te voeren, voordat in de garage aanwezige personen er last van kunnen krijgen.

Door deze ventilatiestrategie heerst er in de parkeergarage altijd een veilig binnenklimaat.

BEHEERSEN WARMTE

Tijdens een brand in een parkeergarage ontstaan zeer hoge temperaturen. Deze hoge temperaturen zullen zonder aanpak schade aanrichten aan de constructie van het gebouw.

Een beginnende brand wordt snel ontdekt door het branddetectiesysteem van het parkeergarage ventilatiesysteem. Na detectie worden de ventilatoren (toevoer en afvoer) ingeschakeld om de bij de brand ontstane warmte snel uit de parkeergarage af te voeren. Hiermee wordt schade aan het gebouw voorkomen.

BEHEERSEN ROOK

Naast warmte ontstaat er ook (veel) rook bij een brand in een parkeergarage. In een gesloten ruimte zal rook snel het zicht ernstig beperken en daarmee snel en veilig vluchten ernstig bemoeilijken. Daarnaast is deze rook giftig en kan leiden tot ernstige gezondheidsschade.

De rook van een beginnende brand wordt snel ontdekt door het branddetectiesysteem van het parkeergarage ventilatiesysteem. Na detectie worden de toevoer- en afvoerventilatoren ingeschakeld om de rook snel af te voeren uit de garage. Hierdoor ontstaat een situatie waarin aanwezige personen de parkeergarage veilig kunnen ontvluchten.

Op basis van de positie van de brand in de garage, worden stuwventilatoren zo aangestuurd dat er ‘zicht op de brand’ blijft. Hiermee kunnen hulpdiensten veilig starten met de bestrijding van de brand.

Neem contact op!

Vragen? Wij helpen u graag!

Heeft u vragen over de diensten of producten van HC PS? Neem vrijblijvend contact met ons op!